gerbonis

  Kuldīgas pilsēta

OBJEKTA PASE

Kalna iela 11

Objekta attēls

Karte


© Kuldīgas novada pašvaldība, 2022